Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

BLOED  &  BLOEDSOMLOOP

Inleiding  samenstelling en functie van het bloed, hart en vaatstelsel,
    bloeddrukregulatie, bloeddrukmeting

Hoge  Bloeddruk  renale en essentiŰle hypertensie, shock; bŔtablokkers,
    plaspillen, ACE-remmers, angiotensine-antagonisten, calciumantagonisten

Lage  Bloeddruk  &  SHOCK  orthostatische hypotensie, shock; bloedplasma,
    adrenaline (epinefrine), antihistaminica

Hartziekten
   
Angina  pectoris 
hartkramp, pijn op de borst; nitraten, bŔtablokkers,
        calciumantagonisten, bloedplaatjesremmers, statines
   
Acuut  hartinfarct  hartverlamming, ritmestoornissen;
nitraten, bŔtablokkers,
        morfine, bloedplaatjesremmers, antiaritmica, antistolling, stolseloplossers,
        ACE-remmers, statines

   
Hartfalen 
hartzwakte, hartinsufficiŰntie; nitraten, plaspillen, bŔtablokkers,
        ACE-remmers, hartglycosiden
   
Hartritmestoornissen 
boezemfibrilleren/atriumfibrilleren; antiaritmica,
       
bŔtablokkers, calciumantagonisten, hartglycosiden, tromboseprofylaxe

Aderverkalking  &  cholesterol  atherosclerose, 'plaques', cholesterol,
    etalagebenen;
cholesterolverlagende middelen: statines, fibraten

Trombose  arteriŰle, veneuze en cardiale trombose, longembolie;
    bloedplaatjesremmers, antistollingsmiddelen, stolseloplossers

Bloederziekte  hemofilie, stollingsfactoren, antihemofiliefactor A (factor VIII)
    factor B (factor IX);
bloedplasma, stollingsfactor VIII, stollingsfactor IX

Spataders,  aambeien  &  anale  fissuren  lidoca´ne, hydrocortison, vaseline,
    isosorbidedinitraat, diltiazem

Bloedarmoede  tekort aan rode bloedcellen en hemoglobine, ijzergebrekanemie,
    pernicieuze anemie;
ijzerzouten, foliumzuur, vitamine B12

leukemie   wittebloedcelkanker, lymfatische en myelo´de leukemie, acuut en chronisch,
    beenmerg- en stamceltransplantatie, chemotherapie; cytostatica, corticostero´den,
    monoklonale antistoffen, prote´nekinaseremmers

Lymfeklierkanker   ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin, chemotherapie, bestraling;
    cytostatica, corticostero´den, monoklonale antistoffen, prote´nekinaseremmers


Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !