Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

BLOED  &  BLOEDSOMLOOP

Lage  bloeddruk  &  SHOCK

INHOUD

 Hypotensie
 Hemorragische  shock

 
Cardiogene  shock
 
Septische  shock
 
Anafylactische  shock

Een lage bloeddruk (hypotensie) wordt wel eens in verband gebracht met flauwvallen en duizeligheid. Men denkt echter dat daarbij andere oorzaken dan lage bloeddruk in het spel zijn. Artsen beschouwen een lage bloeddruk niet als een echte afwijking. Medicijnen zijn dan ook niet nodig. Het komt echter wel eens voor, vooral bij ouderen die bepaalde bloeddrukverlagende middelen slikken, dat de bloeddruk bij het opstaan (van liggende naar staande houding) even zeer snel daalt, waardoor men duizelig wordt. In zo’n geval spreekt van orthostatische hypotensie. Vooral sommige medicijnen die op het centrale zenuwstelsel werken (zie ook 'Hersenen & Zenuwstelsel'), kunnen deze (bij)werking hebben.

Toch zijn er situaties waarin de bloeddruk in korte tijd sterk kan dalen. Daarbij ontstaan dan verschijnselen van onvoldoende doorbloeding van vitale organen. Dat kan zeer ernstige gevolgen hebben voor het lichaam. Men spreekt dan van shock. Er zijn in principe vier vormen van shock.

overzicht  medicatie  bij  anafylactische  shock

stofnaam

merknaam®

 Toedieningsvorm: sterkte
Sympathicomimetica
adrenaline (epinefrine)
 

merkloos, Emerade®
EpiPen®
, Jext®

 injectievlst: 0,1 en 1 mg/ml
 auto-injector: 0,15-0,5 mg
Antihistaminica
clemastine

Tavegil®

 injectievloeistof: 1 mg/ml

Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !

Externe links:
    https://www.thuisarts.nl (Thuisarts.nl; Nederlands Huisartsen Genootschap)
   
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl (Farmacotherapeutisch Kompas)
    http://www.geneesmiddelenbulletin.nl (Geneesmiddelenbulletin)

Terug