Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

Hersenen  &  zenuwstelsel

Inleiding  bouw, structuur en functie van de hersenen en het zenuwstelsel

Slaapstoornissen  slapeloosheid, slaapzucht, 'restless legs', slaapapneu, snurken;
    slaapmiddelen,
benzodiazepinen, barbituraten, melatonine

Angststoornissen  angst en nervositeit, paniekstoornis, posttraumatische
    stressstoornis, fobieën, obsessief-compulsieve stoornis (dwangneurose),
    examenvrees; anxiolytica, benzodiazepinen, antidepressiva, bètablokkers

Psychotische  Stoornissen  psychose, schizofrenie, acute verwardheid en delier;
    klassieke antipsychotica, atypische antipsychotica, benzodiazepinen

Depressieve  Stoornissen  vitale depressie, manische depressie, psychotische
    depressie; SSRI's, tricyclische antidepressiva (TCA's), MAO-remmers, lithium

ADHD  hyperactiviteit;  psychostimulantia, methylfenidaat (Ritalin®)

Epilepsie  convulsie, toeval, 'grand mal', 'absence', partiële aanval, koortsstuipen
     bij kinderen; anti-epileptica, benzodiazepinen

Ziekte  van  Parkinson  spierstijfheid, tremoren, langzame bewegingsmotoriek;
    parkinsonmiddelen: levodopa, dopamineagonisten, anticholinergica

Beroerte  CVA, TIA, herseninfarct, hersenbloeding; bloedplaatjesremmers,
    stolseloplossers (trombolytica), bloedverdunners, bloeddrukverlagers, statines

Duizeligheid  vertigo, ziekte van Ménière, reisziekte; vertigomiddelen, anti-emetica

Hoofdpijn  spanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn; pijnstillers, anti-emetica,
    triptanen, bètablokkers, anti-epileptica, zuurstof, calciumantagonisten, lithium

Infecties  van  hERSENEN  en  RUGGENMERG  hersenvliesontsteking, hersenontsteking,
    kinderverlamming (polio); antibiotica, aciclovir, vaccinatie

Dementie  en  AlzHeimer  dementie en de ziekte van Alzheimer; cholinesteraseremmers

Multiple  Sclerose  auto-immuunziekte; corticosteroïden, spasmolytica,
    benzodiazepinen, cannabis, interferonen, 'biologicals', stamceltransplantatie
 


Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !