Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

hormonen  &  stofwisseling

Inleiding
    endocriene klieren, hormonen, doelwitorganen, regulerende hersencentra,
    stofwisseling, anabole en katabole processen, vitaminen

Bijnierschorshormonen
    ontstekingen, afweersysteem, stofwisseling, mineraal- en waterhuishouding;
    synthetische corticostero´den

Geslachtshormonen
    testosteron, (o)estradiol, progesteron, hormoonsuppletie, overgangsklachten;
    androgenen, anabole stero´den, oestrogenen en progestagenen

Suikerziekte
    diabetes type 1 (insulineafhankelijke diabetes, jeugddiabetes), diabetes type 2
    (ouderdomsdiabetes), metabool syndroom; insulinepreparaten, orale antidiabetica:
    sulfonylureumderivaten, biguaniden, alfaglucosidaseremmers, glitazonen,
    meglitiniden

Schildklierziekten
    hyperthyreo´die, struma, hypothyreo´die; thyreostatica, levothyroxine

Jicht
    purine- en urinezuurstofwisseling, gewrichtsontsteking, jichtknobbels, nierstenen;
    colchicine, NSAID's, corticostero´den, allopurinol, benzbromaron

Botontkalking
    osteoporose,  kalk en collageen, botdichtheidsmeting; calciumzouten, vitamine D,
    oestrogenen, SERM's, bisfosfonaten, strontiumranelaat, parathormoon


Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !