Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

NIEREN  &  URINEWEGEN

Inleiding
    bouw en functie, nieraandoeningen

Nierstenen
    urinezuur en jicht, calciumstenen, cystine-stenen; diclofenac,
    butylscopolamine, pethidine, tamsulosine, allopurinol, benzbromaron

Plasproblemen
    urine-incontinentie, bedwateren, urineretentie, prostaatvergroting (benigne
    prostaathyperplasie, BPH); blaasspasmolytica, anticholinergica, desmopressine,
    alfa1-blokkers,
(5-α-)reductaseremmers

Urineweginfecties
    blaasontsteking, prostatitis, nierbekkenontsteking; urinewegantibiotica,
    co-trimoxazol, ciprofloxacine, amoxicilline/clavulaanzuur

nierkanker
    niercelcarcinoom (Grawitz-tumor), operatieve verwijdering, chemotherapie;
    cytostatica, immunomodulantia, monoklonale antistoffen, prote´nekinaseremmers

blaaskanker
    blaaskanker: niet-spierinvasieve en spierinvasieve vormen, transurethrale resectie (TUR),
    bestraling, chemotherapie; cytostatica, immunomodulantia

prostaatkanker
    hormoongevoelig, PSA-waarde, operatieve verwijdering, bestraling, chemotherapie;
    antihormonen: anti-androgenen en synthetische hersenhormonen, cytostatica


Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !