Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

Verre  reizen  &  gezondheid

DE  Reisapotheek

Niet elk land heeft dezelfde hygiënische en medische standaarden als Nederland. Het is dan ook raadzaam een reisapotheek mee te nemen. De samenstelling van de reisapotheek is afhankelijk van het type reis, de reisduur en van de vraag of er bijvoorbeeld kinderen of personen met een (chronische) aandoening meegaan. De samenstelling kan variëren van EHBO-artikelen tot geneesmiddelen die in het buitenland wellicht niet of moeilijk verkrijgbaar zijn en/of waarvan de kwaliteit niet te garanderen is. Hierbij dient te worden aangetekend dat sommige geneesmiddelen en eventuele hulpmiddelen in overleg met een arts of apotheker aan de reisapotheek kunnen worden toegevoegd.

Behalve het eventuele malariaprofylacticum dat door de (huis)arts of de plaatselijke GGD wordt voorgeschreven, zou overwogen kunnen worden de volgende (hulp)middelen in de reisapotheek op te nemen.

Tijdige voorbereiding van groot belang!
Met het oog op de gezondheidsrisico’s is het verstandig tijdig te overleggen met de huisarts en de apotheek, en eventueel met de plaatselijke GGD of een speciaal tropenadviescentrum. Op basis van het reisschema en de bestemming kan dan worden bekeken of er aanvullende vaccinaties nodig zijn en welke malariaprofylaxe eventueel moet worden gebruikt. Doe dat wel tijdig – bij voorkeur enkele maanden vóór de vertrekdatum – omdat sommige vaccinaties lang van tevoren moeten worden toegediend voordat ze optimale bescherming bieden.

Ten slotte nog dit. Vrijwel elke apotheek in ons land is goed geïnformeerd over de gezondheidsaspecten van het reizen naar verre oorden. Men kan u daar beslist goed voorlichten met welke ‘gezondheidsbagage’ u op reis moet gaan.

Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !

Externe links:
    http://www.lcr.nl (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)
    http://www.farmacotherapeutischkompas.nl (Farmacotherapeutisch Kompas)
    http://www.geneesmiddelenbulletin.nl (Geneesmiddelenbulletin)

Terug