Terug

MEDICIJNEN  op  MAAT

 HomeAlgemeenZiektenMedicijnen

REUMATISCHE  AANDOENINGEN

INLEIDING


Achter ‘reuma’ of ‘reumatiek’ kunnen zeer uiteenlopende aandoeningen schuilgaan. Veel mensen denken bij reuma meestal aan een zeer ernstige ziekte die uiteindelijk tot misvormingen en invaliditeit leidt. Dat is echter een groot misverstand. Er bestaan veel verschillende vormen van reuma; vele zijn relatief onschuldig en hebben een goed vooruitzicht op genezing. Andere vormen, die minder vaak voorkomen, hebben daarentegen een minder goed vooruitzicht en leiden soms tot invaliditeit.
Het woord ‘reuma’ is een overblijfsel van een totaal verouderde en verlaten ziekteleer, de humoraalpathologie. Deze leer, die het medisch denken beheerste van de klassieke Oudheid tot diep in de achttiende eeuw, ging ervan uit dat er bij ziekte een stoornis was in één van de vier lichaamssappen: bloed, slijm, zwarte gal en gele gal. Men veronderstelde dat het slijm werd gevormd in de hersenen. Een overmatige slijmproductie leidde tot een slijmstroom naar beneden, waardoor catarrale of reumatische aandoeningen ontstonden. Zowel het woord ‘catarre’ als het woord ‘reuma’ stammen van het Griekse woord katarheo, dat naar beneden stromen betekent. In de humoraalpathologie werd overmatige slijmvorming ook in verband gebracht met kou en vochtigheid die optreden bij verkoudheid, bronchitis, vaginale afscheiding, darmontstekingen of aandoeningen van het bewegingsapparaat.

In onze tijd worden reumatische aandoeningen als volgt omschreven: ‘pijnlijke aandoeningen van het bewegingsapparaat – al dan niet gepaard gaande met zwelling – die niet duidelijk het gevolg zijn van een directe verwonding of beschadiging’. Het gaat dus over pijn in gewrichten, botten, spieren, pezen, zenuwen en slijmbeurzen die zeer verschillende oorzaken heeft. Voor een deel betreft het gewrichtsaandoeningen zoals gewrichtsontsteking (artritis) en gewrichtsdegeneratie (artrose). Gewrichtsontstekingen kunnen het gevolg zijn van infectie (acuut reuma), afwijkingen van het afweersysteem (reumatoïde artritis) of stofwisselingsstoornissen (jicht). In de meeste gevallen is de oorzaak van artrose niet bekend, hoewel ouderdom en overbelasting van het gewricht zeker een rol spelen. Het overgrote deel van de reumatische klachten berust echter niet op gewrichtsaandoeningen, maar op ‘wekedelenreuma’. Dit is een pijnlijke aandoening van pezen, peesscheden, peesaanhechtingen, slijmbeurzen enzovoort, waarbij veroudering van de betrokken weefsels en inadequate of overmatige belasting een belangrijke rol spelen.

Tot de reumatische aandoeningen worden gerekend:
   Acuut reuma
    Reumatoïde artritis
   
Ziekte
van Bechterew
   
Syndroom
van Sjögren
   
Jicht
   
Artrose
   
Wekedelenreuma
:
         
  - spierreuma
            -
fibromyalgie
            -
slijmbeursontsteking
            - peesschedeontsteking
    
Lage-rugpijn (spit, hernia,
LRS)

In deze sectie worden ze uitvoerig besproken.

Steun 'Medicijnen op Maat':  een  OPROEP !

Terug